Seks po zażyciu ellaOne®

Red condom with  packings isolated on white

W przypadku seksu bez zabezpieczenia  po przyjęciu ellaOne®, zawsze stosuj niezawodną mechaniczną metodę antykoncepcji, np. prezerwatywy, aż do kolejnego okresu, nawet jeśli stosujesz standardowe pigułki antykoncepcyjne1.

Piśmiennictwo

1. ellaOne® – ulotka przylekowa