O czym powiedzieć farmaceucie?

Poniżej zamieszczamy listę leków oraz schorzeń, o których należy poinformować farmaceutę przed zażyciem ellaOne®:1

  • Choroby wątroby. Nie zaleca się stosowania ellaOne® u kobiet z ciężką chorobą wątroby
  • Ciężka astma
  • Niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, fosfenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, okskarbazepina)
  • Niektóre leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (AIDS) (rytonawir, efawirenz, newirapina)
  • Niektóre leki stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych (na przykład ryfampicyna, ryfabutyna)
  • Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) stosowane w leczeniu depresji i lęku
  • Pigułek ellaOne® nie należy stosować jednocześnie z innymi tabletkami antykoncepcyjnymi w sytuacji nagłej, zawierającymi lewonorgestrel.

Piśmiennictwo

1. ellaOne® – ulotka przylekowa.